สนามกอล์ฟ

สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้บริการสนามกอล์
1. หากสมัครสมาชิกรายปี จะสามารถลดค่าใช้บริการสนามรายครั้ง
2. โปรดรับใบเสร็จค่าบริการทุกครั้งที่ชำระเงิน
3. โปรดแสดงบัตรสมาชิกเพื่อยืนยันและรับส่วนลดค่าบริการสนาม

ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกต่อปี
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตมก. 300 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี 400 บาท
- บุคลากรมก. 400 บาท
- บุคคลทั่วไป 500 บาท
สมาชิก VIP ใช้บริการได้ทุกสนาม ===>
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตมก. 300 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี 700 บาท
- บุคลากรมก. 700 บาท
- บุคคลทั่วไป 1200 บาท
มีปัญหา/สงสัย/โปรดติดต่อสอบถาม ศูนย์กีฬา 034-355570    ภายใน 3991

   
     
     
     
     
     

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191