สนามเทนนิส

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

1. หากสมัครสมาชิกรายปี จะสามารถลดค่าใช้บริการสนามรายครั้ง
2. โปรดรับใบเสร็จค่าบริการทุกครั้งที่ชำระเงิน
3. โปรดแสดงบัตรสมาชิกเพื่อยืนยันและรับส่วนลดค่าบริการสนาม

ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกต่อปี
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตมก. 100 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี 200 บาท
- บุคลากรมก. 200 บาท
- บุคคลทั่วไป 300 บาท


สมาชิก VIP ใช้บริการได้ทุกสนาม ===>
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตมก. 300 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี 700 บาท
- บุคลากรมก. 700 บาท
- บุคคลทั่วไป 1200 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามเทนนิสต่อครั้ง
1. เวลา 6.00 - 18.00 น.
- บุคลากรและนิสิตมก.
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 40 บาท
*** สมาชิก 20 บาท
- บุคคลทั่วไป
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 80 บาท
*** สมาชิก 40 บาท
2. เวลา 18.00 - 20.30 น.
- บุคลากรและนิสิตมก.
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 60 บาท
*** สมาชิก 40 บาท
- บุคคลทั่วไป
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 120 บาท
*** สมาชิก 80 บาท
มีปัญหา/สงสัย/โปรดติดต่อสอบถาม ศูนย์กีฬา 034-355570 ภายใน 3991

   
     

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191