สระว่ายน้ำ

สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ
1. หากสมัครสมาชิกรายปี จะสามารถลดค่าใช้บริการสนามรายครั้ง
2. โปรดรับใบเสร็จค่าบริการทุกครั้งที่ชำระ เงิน
3. โปรดแสดงบัตรสมาชิกเพื่อยืนยันและรับส่วนลดค่าบริการสนาม

ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกต่อปี
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตมก. 150 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี 300 บาท
- บุคลากรมก. 300 บาท
- บุคคลทั่วไป 400 บาท
===> สมาชิก VIP ใช้บริการได้ทุกสนาม
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตมก. 300 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี 700 บาท
- บุคลากรมก. 700 บาท
- บุคคลทั่วไป 1200 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สระว่ายน้ำต่อครั้ง
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตมก.
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 30 บาท
*** สมาชิก 20 บาท
- บุคลากรมก.
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 40 บาท
*** สมาชิก 30 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 40 บาท
*** สมาชิก 30 บาท
- บุคคลทั่วไป
***ไม่ได้เป็นสมาชิก 60 บาท
*** สมาชิก 40 บาท

มีปัญหา/สงสัย/โปรดติดต่อสอบถาม ศูนย์กีฬา 034-355570 ภายใน 3991

   

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191