ต้นกล้าชมพูพันธุ์ทิพย์

กลุ่มบำรุงรักษาสนามและไม้ประดับเพาะกล้าต้นชมพูพันธุ์ทิพย์  ณ โรงเรือนเพาะชำกล้าไม้

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191