ขอความร่วมมือในด้านการแต่งกาย เข้าร่วมลงนามในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด่วน!!!! วิทยาเขตกำแพงแสนขอความร่วมมือในด้านการแต่งกาย เข้าร่วมลงนามในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

1. ผู้บริหาร/บุคลากร เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก

กรณีไม่มีเครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งกายดังนี้

      1.1 ผู้ชาย ชุดเบลเซอร์ (เสื้อเชิ๊ตสีขาว ผูกเนคไทสีเหลือง)

      1.2 ผู้หญิง ชุดเบลเซอร์ (เสื้อเชิ๊ตสีขาว กระโปรงคลุมเข่า)

2. นิสิต เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191