จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 25 ก.ค. 62 ที่ผ่านมานั้นงานอาคารสถานที่และยานพาหนะได้จัดเตรียมเวที ติดตั้งระบบไฟฟ้า และจัดประดับเวที ร่วมกับงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์โดยคุณพิเนต ศรีวิพัฒน์ เป็นผู้นำทีมงานเข้าจัดเตรียมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน 

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191