ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการกองบริการกลาง(นายสุทธิชัย อินนุรักษ์) ได้นำคณะทีมงานจากกองบริการกลางเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ วัดทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. ร่วมพิธีเปิดโครงการ " 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ " ณ บริเวณถนนหน้าทางเข้าโรงเรียนการบิน กำแพงแสน โดยมีนายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ " 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ "

 

รายละเอียดเพิ่มเติม => https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2325126231140103&set=a.2325126157806777&type=3&theater

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191