งานวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน 3 ส.ค. 62

กองบริการกลางได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้ ขุดหลุมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน ด้านข้างหอพักนิสิตติดกับสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน ให้บริการด้านเครื่องเสียง จัดประดับเวทีสำหรับพิธีเปิด ให้บริการรถส่วนกลาง ติดตั้งป้ายของคณะต่างๆ เตรียมรถพยาบาลพร้อมทีมพยาบาลเคลื่อนที่  จุดประจำการทีมพยาบาลหน้าชมรมเห็ด รวมทั้งพิธีกรภาคสนามได้แก่รักษาการหัวหน้างานกีฬาฯ(นายชูโชค ชูเจริญ) นางสาวอิสริยาภรณ์ เมืองแพน  หัวหน้าหน่วยประปา(นายสุทธิพงษ์ ขยันงาน)  และหัวหน้าหน่วยออกแบบ(นายธนากร กลิ่นศรีสุข) นอกจากนี้ทีมงานกองบริการกลางยังได้อำนวยความสะดวกด้านรถขนวัสดุทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม ====>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2329227330729993&set=a.2329224457396947&type=3&theater

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191