โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

#กองบริการกลางได้ทำการเตรียมงานโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. จัดเตรียมแปลงปลูกข้าวกล้าไรซ์เบอรี่
2. เพาะข้าวกล้าไรซ์เบอรี่
3. เตรียมแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ พื้นที่ประมาณ 10 ไร่
4. ตัดหญ้าริมคันนา และพัฒนาพื้นที่โดยรอบด้วยการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
5. จัดทำท่าน้ำ
6. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
7. จัดประดับต้นไม้/ผูกผ้ารอบเวทีสำหรับพิธีเปิด
8. เดินท่อประปาให้บริการผู้ร่วมงานปลูกข้าววันแม่ล้างมือ/วัสดุอุปกรณ์ฯ

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191