ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร

กลุ่มรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง ไ้ด้ร่วมมือกับงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าพนักงานจราจร สภ.กำแพงแสน ในการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร ตั้งแต่ ก.ค. - ส.ค. 2562
#เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกๆท่านโปรดสวมหมวกกันน็อคด้วยค่ะ

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191