โปรดสวมหมวกกันน็อค เริ่ม 1 ต.ค. 2562

โปรดทราบ!!!!! เพื่อตัวท่านเอง เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมท้องถนนค่ะ

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191