มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทต้นไม้ปลูกโดยหน่วยงาน/องค์กร ในการจัดประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” ของกรมป่าไม้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทต้นไม้ปลูกโดยหน่วยงาน/องค์กร ในการจัดประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” ของกรมป่าไม้ โดยกลุ่มภูมิทัศน์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง ได้ส่งต้นรวงผึ้งจำนวน 4 ต้น ที่อยู่ในบริเวณสวนไม้หอมใกล้กับสวนพรรณไม้ให้สีเข้าประกวดในโครงการประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” จนได้รับรางวัลชมเชย ประเภทต้นไม้ปลูกโดยหน่วยงาน/องค์กร ในปี 2562

ต้นรวงผึ้ง หรือ Yellow star เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

#ข้อมูลความเป็นมาของต้นรวงผึ้งภายในการดูแลของกลุ่มภูมิทัศน์ฯ ที่ได้รับรางวัล

ชื่อต้นไม้ รวงผึ้ง
ชื่อสามัญ Yellow star
ชื่อวิทยาศาสตร์ Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. & Hartono
ชื่อวงศ์ TILIACEAE
ลักษณะทั่วไป เป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงาม ลำต้นแตกออกเป็น 4 นาง และแตกเป็นพุ่มกว้างมีทรงพุ่มสมบูรณ์
และสวยงาม เริ่มออกดอกประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี

สถานภาพ ธรรมชาติ ปลูก (เดือน มิถุนายน 2551)

สถานที่ สวนไม้หอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิกัดทางภูมิศาสตร์ X 606591 Y 1550592 47P
อายุ 11 ปี
ขนาด เส้นรอบวง (วัดจากพื้นดิน 1.30 เมตร) 0.43,037,0.31,0.29 เมตร ความสูงประมาณ.........7........เมตร
ประวัติของต้นไม้ เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปลูกเป็นกลุ่ม จำนวน 4 ต้น
เจ้าของ (หน่วยงาน/บุคคล) กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์ 034-341550-53 ต่อ 3206-8
ผู้ให้ข้อมูล นายภูมิน กิจเดช.. หัวหน้ากลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191