ถนนสายชูชาติ กำภู

ถนนสายชูชาติ กำภู อีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นภาระกิจที่รับผิดชอบด้านความสะอาด จัดเก็บ/กวาดเศษขยะ ตัดแต่งกิ่ง/ทรงพุ่มเฟื่องฟ้า  ตัดแต่งกิ่งนนทรีริมถนนสองข้างทาง บำรุงรักษา/รดน้ำ/ดูแลสวน

   
     
     
     
     
     

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191