ต้นเหลืองอินเดีย

ต้นเหลืองอินเดียบริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนคู่ขนานถนนสายพระแท่น ตั้งแต่แยกถนนสายพระแท่น ใกล้ถนนมาลัยแมน พื้นที่นี้ที่ทีมงานเราดูแลรักษาและปลูกไม้หลายชนิดควบคู่กันไป

     
     
     
     
     

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191