นกปากห่างในสนามหญ้ารอบอาคารแปดเหลี่ยม

นกปากห่าง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Anastomus oscitans) จัดอยู่ในวงศ์นกกระสา (Ciconiidae) ออกมาชุมนุมยืนไซร้ขนในสนามหญ้ารอบอาคารแปดเหลี่ยม จำนวนหลายสิบตัว และพบว่านกชนิดนี้มีจำนวนมากที่หากินหอยภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

     
     
     
     
     
     

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191