หางนกยูงฝรั่งสีแดง

ต้นที่สวยงามมากที่สุดของปี 2561  ดอกเป็นกลุ่มโต สีแดงสดสวยงาม ต้นหางนกยูงฝรั่งสีแดงต้นดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่ภายในสวนของหมู่บ้านเกษตร 1 ซึ่งสวนดังกล่าวกองบริการกลางได้ให้บริการด้านตัดหญ้าภายในสวนทุกปี 

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191