หางนกยูงฝรั่งสีเหลือง

อยู่ด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ กำแพงแสน  ริมถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ มีจำนวน 1 ต้น มักจะออกดอกเวลาไล่เลี่ยกับชมพูพันธุ์ทิพย์ทุกปี 

 

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191