โทรศัพท์ 034-355570 ภายใน 3990

     > บริการสนามกอล์ฟ

     > บริการสนามเทนนิส

     > สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม

     > อาคารพลศึกษา

     > สระว่ายน้ำ

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191